Over RECUP-OIL …

… investeert in een nette service!

Met de overname door AVISTA OIL AG in 2006 kon het in 1982 opgerichte bedrijf haar marktpositie aanzienlijk uitbreiden. Zo hoort RECUP-OIL nu tot een van de meest vooruitstrevende en geavanceerde bedrijven die de ophaling verzorgt van afvaloliën en afval van de werkplaats in België. 
RECUP-OIL beschikt over een vloot van 5 moderne inzamelvrachtwagens voor afvalolie. Sinds 2009 hebben we ons wagenpark uitgebreid met een nieuwe vrachtwagen voor de inzameling van afval van de werkplaats. (oliefilters, batterijen, koelvloeistoffen, …)
Deze vrachtwagens met de nieuwste uitrusting zorgen voor een nette, vlotte en veilige ophaling die vanzelfsprekend is als u kiest voor RECUP-OIL

… biedt u een intelligent en toekomstgericht afvalverwerkingprocedé!

RECUP-OIL biedt haar klanten een vlotte en betrouwbare oplossing met een hoge beschikbaarheid van een uitstekende kwaliteit. Vanaf de ophaling garanderen wij een intelligent afvalverwerkingprocedé voor al uw afval. De afvalolie wordt terug opgewerkt tot hoogwaardige basisolie in de Mineralöl-Raffinerie Dollbergen (Duitsland). Deze raffinaderij behoort ook tot de AVISTA OIL AG. Reeds meer dan 10.000 klanten in België en Groot Hertogdom Luxemburg hebben gekozen voor dit intelligent afvalverwerkingprocedé !

… heeft een uniek en vooruitstrevend afvalverwerkingprocedé!

RECUP-OIL heeft zich door middel van een duurzaam beheer van afvalolie kunnen positioneren als marktleider in België. De ingezamelde afvalolie wordt in de eigen en tevens grootste afvalolieraffinaderij van Europa, de Mineralöl-Raffinerie Dollbergen (Duitsland) terug tot basisolie gerecycleerd. Door het speciaal zelfontwikkelde en gepatenteerde procedé wordt die basisolie terug op de markt gebracht. 
Een alomvattend procedé dat uitputting van natuurlijke bronnen voorkomt en gericht is op duurzaamheid! 

… zorgt voor een ecologisch zinvolle recyclagekringloop!

De basisolie die teruggewonnen wordt in de Mineralöl-Raffinerie Dollbergen, wordt op de markt gebracht onder de merknaam Kernsolvat®. Deze olie wordt direct verkocht of in zijn eigen meng- en vulbedrijf verwerkt tot verschillende smeermiddelen.
De kwaliteit van de geproduceerde basisolie is hoger dan die geproduceerd uit ruwe olie. 
Het assortiment omvat 140 verschillende soorten smeermiddelen en wordt wereldwijd – ook in België – op de markt gebracht. Elk soort olie, of het nu motorolie, hydraulische olie, transmissie-olie of industriële- of speciaalsmeermiddelen zijn: elke soort van de merken PENNASOL® en MOTOR GOLD® voldoet aan de specifieke eisen van de auto- en machine-industrie. 
Met zijn inzet en engagement draagt RECUP-OIL niet enkel bij tot duurzaamheid, maar voorkomen we ook de uitputting van de schaarse natuurlijke bronnen.