Wanneer voldoet uw aflaatolie?

 

Uw aflaat olie dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

• De olie is op een minerale basis;
• Minder dan 10% water;
• het gehalte aan polychloorbifenylen (PCB) is kleiner dan dan of gelijk is aan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 of 180;
• Vlampunt groter of gelijk aan 55 °C
• Chloor gehalte kleiner of gelijk aan 1000 mg/kg

Bent u benieuwd wat u voor uw aflaatolie krijgt? Klik op aanvraag, vul de benodigde gegevens in en wij zullen u z.s.m contacteren.

Als extra service kan Recup u ook opnemen in haar automatische planning, u weet zeker dat uw tank nooit meer overloopt en krijgt altijd de beste prijs. 
Is u tank 3000 liter en wij komen toevallig een maand eerder, krijgt u nog dezelfde liter vergoeding als wanneer u 3000 liter zou aanleveren.